Το Prism GR2011 θα ήθελε να ευχαριστήσει τους χορηγούς, που με τη γενναιόδωρη υποστήριξή τους έκαναν δυνατή την ολοκλήρωση του έργου.